Lars Lundgren (alias Pascal d.y.)

Major Lars Lundgren. Bataljon 85C.

Major Lars Lundgren. Bataljon 85C.

Major Lars Lundgren (1932-2003) var född och uppvuxen på Gotland. Vid tiden för tjänstgöringen på Cypern var han emellertid bosatt i Luleå. Lars tjänstgjorde som legal advisor på personalavdelningen, bataljon 85C (1984-1985), under ledning av bataljonschefen Per Källström.

lar_lun_9_002.jpg

Lars är avbildad som nr två från höger i på ovanstående foto ur Minnesbok 85C: vinter 1984-85 / red. Staffan Dopping. Svenska FN-bataljonen på Cypern 85C. 1985. I minnesboken har Lars, alias Pascal d.y., författat den nedan avbildade kupletten, "På Källströmmens tid", tillägnad bataljon 85 C.

lar_lun_9_003.jpg