Internationella fredsinsatser är stora apparater som ytterst består av individer. Mellan 80 000 - 100 000 svenskar har deltagit sedan 1956. Många skickade brev hem, fick brev från familj och vänner, skrev dagbok och fotograferade. Vissa tog även rörliga bilder. Detta material utgör i praktiken ett personarkiv och speglar den enskilde veteranens erfarenheter av en insats. Dessa arkiv är både en omistlig del av Sveriges historia och ett viktigt källmaterial för forskningen.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade Folke Bernadotteakademin medel för att under tre år samla in, digitalisera och tillgängliggöra dessa personarkiv från Sveriges utlandsveteraner i Fredsarkivet.

Denna sida visar några exempel på de värdefulla erfarenheter som utlandsveteranerna förvärvat och delat med sig av, med början i Saarbataljonen år 1934 fram till idag.

 

>> TILL BERÄTTELSERNA >>