Spökbilden från Gaza

Spökbilden som hittades när bataljonsfotografens filmrulle skulle framkallas / Foto: ur Sandpappret

Spökbilden som hittades när bataljonsfotografens filmrulle skulle framkallas / Foto: ur Sandpappret

I det första numret av bataljonstidskriften Sandpappret från UNEF II-insatsen i Sinai kan man läsa en sällsam historia om en mystisk spökbild som dykt upp hos bataljonsfotografen.

När bataljonsfotografen på den svenska UNEF II-bataljonen, 52M, låter framkalla sin första rulle med bilder är det en av bilderna som han inte riktigt känner igen. Det är en bild över en infart till en camp och det står ”Swedish Battalion” på en stor skylt ovanför infarten. Men det som är konstigt, och som gör att bataljonsfotografen inte riktigt känner igen den, är att det inte är infarten till den svenska campen i Sinai.

Efter idoga efterforskningar lyckas dock bataljonsfotografen med hjälp av andra fastställa att det är infarten till Camp Hill 88 i Gaza. Det visar sig nämligen att kameran som fotografen har kvitterat ut på förrådet i Sverige har legat nerpackad sedan den tjänstgjorde som kamera åt bataljonsfotografen på den svenska bataljonen i Gaza 1967. I sju år har en filmrulle, med den aktuella bilden, legat och väntat på att få bli framkallad.

Den sällsamma historien innehåller också en annan intressant dimension. Till hjälp med identifieringen hade nämligen bataljonsfotografen en hel rad personer som nu tjänstgjorde på 52M men som själva också hade tjänstgjort vid bataljonen i Gaza ett drygt halvt decennium tidigare. Det var bland andra läkaren Lagerholm från Ängelholm, pastor Hjalmarsson, furir Gert-Inge Olsson och furir Lundqvist vars pappa Lars hade varit ställföreträdande bataljonschef på den sista bataljonen i Gaza, 31G.

UNEF och den svenska bataljonen i Gaza etablerades 1956 i samband med Suezkrisen och avvecklades i juni 1967. Inledningsvis var de stationerade till Suez men flyttades strax därefter till Gaza. Totalt bemannade Sverige 12160 befattningar inom UNEF.

UNEF II sattes upp som en följd av kriget mellan Israel och en koalition av arabiska styrkor ledda av Egypten och Syrien i oktober 1973. Kriget kallas bland annat Oktoberkriget, Jom Kippurkriget eller Ramadankriget, eftersom kriget sammanföll båda med den judiska högtiden Jom Kippur och den muslimska högtiden Ramadan. Den svenska styrkan sattes upp med personal från den svenska FN-beredskapsbataljonen i Sverige efter att den förtrupp skickats från den svenska bataljonen på Cypern. Totalt bemannade Sverige 7642 befattningar inom UNEF II.

ChTh 7_058.jpg