Sandpappret - senaste nytt från sinai

Bataljonstidningar och minnesböcker i olika former har varit ett stående inslag i de flesta fredsinsatser. Former, frekvens och inslaget av humor har varierat över tiden. Under insatsen i Sinai, UNEF II, fick bataljonstidningen namnet Sandpappret och från och med den andra bataljonen, 54M, så fick de tjänstgörande soldaterna en inbunden samling av samtliga nummer som minnesbok efter insatsen avslutats.

UNEF II sattes upp som en följd av kriget mellan Israel och en koalition av arabiska styrkor ledda av Egypten och Syrien i oktober 1973. Kriget kallas bland annat Oktoberkriget, Jom Kippurkriget eller Ramadankriget, eftersom kriget sammanföll båda med den judiska högtiden Jom Kippur och den muslimska högtiden Ramadan. Den svenska styrkan sattes upp med personal från den svenska FN-beredskapsbataljonen i Sverige efter att den förtrupp skickats från den svenska bataljonen på Cypern. Totalt bemannade Sverige 7642 befattningar inom UNEF II.

Här nedanför kan du läsa tidskriften Sandpappret från och med det fösta numret, No 1 Nov-Dec 1973. Därefter kommer bataljonstidningarna i ordningsföljd till och med No 6/1 June 1974. Det sista numret under bataljon 52M var också det första numret på bataljon 54M. Längst ner på sidan hittar du det som gavs ut som minnesbok på bataljon 54M, nämligen en sammanställning av samtliga nummer av Sandpappret från den bataljonen. I ytterligare två inlägg här på utlandsveteran.se kan du hitta minnesböckerna från och med 58M.

Den noggranne märker att det är en lucka mellan bataljonerna 54M och 58M. Minnesboken från 56M verkar saknas. Och det gör den, den saknas i Fredsarkivets samlingar! Vi på Fredsarkivet är helt beroende av att ni som är veteraner delar med er och lämnar in i form av dagböcker, brev, bilder, filmer, minnesböcker och bataljonstidningar. Hjälp oss att skriva historia genom att lämna in material för digitalisering till oss.

 

Sandpappret No.1 FN-Bat 52M Nov-Dec. 1973


Sandpappret No.2 FN-Bat 52M Dec-Jan. 1973


Sandpappret No.3 FN-Bat 52M Feb. 1973


Sandpappret No.4 FN-Bat 52M Mars. 1973


Sandpappret No.5 FN-Bat 52M April. 1973


Sandpappret No.6/1 FN-Bat 52M/54M Juni. 1973


Minnesbok 54M

Sandpappret No.1-6 Juli 1974-November 1974