Viljan att göra något för freden

Inför Veterandagen 2018 färdigställde Försvarsmakten sitt arbete med att kartlägga alla sina veteraner från internationella insatser. Tidigare hade det gjorts en grov uppskattning om att ca 100000 tjänstgjort men det visade sig nu att siffran behövde korrigeras kraftigt nedåt. Totalt har snarare ca 70000 individer tjänstgjort i Försvarsmaktens internationella uppdrag. Att det blev färre vid kartläggningen beror troligtvis på att var och en som har genomfört insatser har gjort fler insatser vardera.

I Fredsarkivets arbete med att samla in dokumentation om Sveriges fredsinsatser och personarkiv från de som tjänstgjort stöter vi ofta på ansökningshandlingar av olika slag. Det är lätt att, bland alla dessa genomförda insatser, glömma bort de insatser som av olika anledningar inte blir av eller görs utanför sökarljuset. Det kan bero på politiska beslut om att en insats inte skall genomföras, det kan bero på att läget i konflikten förändras men det kan också för den enskilde bero på något så enkelt som att denne just denna gång inte blev antagen. Vi ska inte glömma bort att bland dessa 70000 har viljan att göra mer varit omfattande och att bakom dessa står kanske hundratusentals individer som velat göra en insats men som av olika anledningar inte fått möjlighet att göra det.

Viljan utsträcker sig till och med längre än så, för bakom varje individ som tjänstgjort eller kanske bara sökt ett uppdrag står dessutom en rad anhöriga som är beredda att släppa iväg söner eller döttrar, pojkvänner eller flickvänner, sambor eller äkta makar, mammor eller pappor. Viljan att göra något för freden är enorm.

Försvarsmaktens definition av veteran är:

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.

Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel. Du som veteran har erfarenheter som är värdefulla såväl hos oss som ute på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten finns som ett stöd för dig och dina anhöriga för att ni ska må bra, både fysiskt och psykiskt. 

Vid internationella insatser arbetar vi för att motverka ohälsa genom att förbereda personal inför den insats som väntar och de upplevelser den kommer att innebära. Uppföljningssamtal sker sedan löpande under insatsen och efter att du som veteran kommit tillbaka till Sverige och varit hemma en tid.

För mer information om veteranfrågor i Försvarsmakten, vart du som försvarsmaktsveteran kan vända dig om du har frågor eller vilket stöd som finns för veteraner och deras anhöriga kan man vända sig till Försvarsmaktens Veterancentrum.

Avslag 2.jpg
Avslag 4.jpg
Bataljonen 1.jpg