Minnesböcker från UNEF II - del 2

Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på UNEF II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Läs mer om insatserna under UNEF II på Försvarsmaktens hemsida

Fredsarkivet har inför Veterandagen 2019 digitaliserat minnesböckerna från UNEF II (58M, 60M, 62M, 64M, 66M, 68M, 70M, 72M och 74M/E), och väljer nu att tillgängliggöra dessa som en bokfilm via utlandsveteran.se.

Detta är del 2 som behandlar minnesböckerna från 66M, 68M, 70M, 72M och 74M/E. Dessa kan även laddas ned som pdf här: 66M, 68M, 70M, 72M och 74M/E.

66M: juni till december 1977 - bataljonschef överste Palmgren

68M: december 1977 till juni 1978 - bataljonschef överste Lindgren

70M: juni till december 1978 - bataljonschef överste Edgren

72M: december 1978 till juni 1979 - bataljonschef överste Wetterlundh

74M: juni till november 1979 - bataljonschef överste Nerpin; 74E: november 1979 till april 1980 - bataljonschef överstelöjtnant Grönqvist