Minnesböcker från UNEF II - del 1

Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på UNEF II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Läs mer om insatserna under UNEF II på Försvarsmaktens hemsida

Fredsarkivet har inför Veterandagen 2019 digitaliserat minnesböckerna från UNEF II (58M, 60M, 62M, 64M, 66M, 68M, 70M, 72M, 74M och 74E), och väljer nu att tillgängliggöra dessa som en bokfilm via utlandsveteran.se.

Detta är del 1 som behandlar minnesböckerna från 58M, 60M, 62M och 64M. Dessa kan även laddas ned som pdf här: 58M, 60M, 62M och 64M. Vissa av dessa minnesböcker kommer ur Fredsarkivets veteranarkiv (58M, 64M och 66M) och kan därför innehålla vissa personliga markeringar, exempelvis i bataljonslistan i slutet på minnesboken för 64M.

58M: juni till december 1975 - bataljonschef överste Hermansson

60M: december 1975 till juni 1976 - bataljonschef överste Widberg

62M: juni till december 1976 - bataljonschef överste Prinzell

64M: december 1976 till juni 1977 - bataljonschef överste Englund