MED RÖDA KORSET I KOREA 1954-1956

Den rutt med SAS som gick från Sverige till Japan, och sen Korea


Ett av många veteranarkiv som vi på Fredsarkivet har fått in är från Gunborg Bohman, som arbetade som sjuksköterska på Svenska Röda Korsets sjukhus i Korea. Gunborgs systersons barnbarn, Ulf, är den idag sista levande person som har träffat Gunborg, och här nedan kan du läsa hans minnesord över henne .

Gunborg Linnéa Bohman

Gunborg föddes den 24 juli 1907 i Horns församling i Västergötland. Hon var yngst i en syskonskara av nio barn.

Familjen bodde i Ulvåker som ligger en bit utanför Skövde. Pappa Gustav var charkuterist och sålde kött på torget i Skövde. Mor Amalia var hemmafru och tog hand om den stora barnaskaran.

Barnaskaran bestod till allra största delen av flickor, sju flickor och två pojkar. Gunborg förblev ogift hela sitt liv. Ett öde som hon delade med sin syster Anna och sina tvillingsystrar Märta och Sara. Jag tror att systrarna hade höga krav på eventuella friare och vaktade nog lite svartsjukt på varandra.

Gunborg utbildade sig på 1930-talet till sjuksköterska och tjänstgjorde under senare delen av 1930-talet och 1940-talet på många olika orter runt om i Sverige. Osäkert om det var något hon var nödd och tvungen till eller om det var ett utslag av hennes längtan att se sig om i världen.

1954 till 1956 tjänstgjorde hon vid Svenska Röda Korset och Svenska sjukhuset i Korea. Ingen i familjen Bohman hade varit utanför Sveriges gränser tidigare. Hela hennes liv kom att till stor del präglas av åren i Korea. En erfarenhet som hon ofta pratade om och som blev ”det stora äventyret” i hennes liv. Hon lärde sig engelska och fick nog både vana och smak för att umgås med människor från främmande länder

Gunborg står längst till höger.

Efter hemkomsten från Korea tjänstgjorde hon fram till sin pension som sjuksköterska på flygflottiljen F8, Barkarby. På flygflottiljen hade man under 1950 -och 1960-talet talrika besök av både de engelska och amerikanska flygvapnen. Jag har hittat brevväxling med familjer och piloter som besökt F8  från såväl Storbritannien som USA. Jag kan tänka mig att Gunborg njöt av att få använda sina språkkunskaper och få minnas den internationella  miljö som hon en gång mött i Korea.

Efter sin pensionering bosatte sig Gunborg i Bromma. På sin ålders höst blev hon dement och den sista gången jag träffade henne så kände hon inte igen mig. Jag var hennes systersons första barnbarn och Gunborg brukade ibland ”låna” mig av mina föräldrar. Vid dessa tillfällen gick vi ”på stan” i Stockholm. Vi gick i butiker och på konditori. Besöken i Stockholm slutade alltid på NKs leksaksavdelning där jag fritt fick välja en leksak som jag ville ha.

Eftersom Gunborg inte efterlämnade någon familj, känns det för mig mycket bra att få lämna hennes album med alla minne från Korea, till er (Fredsarkivet). Det betyder att hon inte försvinner utan att lämna något spår efter sitt liv och sin gärning. Gunborg gick bort den 6 maj, 1989 i Bromma.

Ulf Lindstrand

Stockholm den 14 maj, 2019

Bildspel med ett urval från Gunborgs fotoalbum från tiden i Korea 1954-1956