FN-veteranerna Kongo på besök hos Fredsarkivet

Kongoveteraner 2.jpg

Den 23 oktober 2018 besöktes Fredsarkivet i Stockholm av styrelsen för FN-veteranerna Kongo. Syftet var att berätta om Fredsarkivets verksamhet och utbyta tankar om ett fortsatt och utvecklat samarbete. 

Fotot ovan visar deltagarna från FN-veteranerna Kongo. Från vänster: Stig Högberg (sekreterare), Alf Gustafsson (vice sekreterare), Karl-Olof Fransson (ordförande), Arne Björklund, Stig von Bayer (2:e vice ordförande) samt Bengt Wicksén (1:e vice ordförande)Foto: Frédéric Elfver. 

FN-veteranerna Kongo är en kamratförening som står öppen för alla som deltog i ONUC, Förenta Nationernas fredsmission i Kongo under åren 1960 till 1964, samt de som på senare år tjänstgjort i Kongo inom MONUC och Operation Artemis. Den intresserade kan läsa mer om verksamheten på föreningens hemsida som innehåller en stor mängd material från insatserna i Kongo. 

I Fredsarkivets digitala samlingar finns t.ex. brev från ordföranden Karl-Olof Franssons tid i Kongo, bataljon XII. Nedan följer ett brev skrivet i Kitona (i Kongo-Kinshasa) den 8 oktober 1961.

Brev från Karl-Olof Fransson i Kongo den 8 oktober 1961.

Brev från Karl-Olof Fransson i Kongo den 8 oktober 1961.

KOF089_low.jpg

”Hej på er!

Detta skrives efter ett vaktpass kl 0800. Jag tycker det var rätt länge sedan jag hörde något från mamma, fick visserligen brev från pappa för en vecka sedan. 

I tisdags var det en svensk överste och inspekterade hela manskapet här på basen. Vi är ju 4 plut. här. Han tittade på oss i exercis, cravallexercis och grupperingsövningar. När allt var färdigt var det uppställning för hela basen. Då sade översten, det finns en präktig pluton på kompaniet, en verklig elitplut. det är 1 plut. den jag ligger på. Du må tro att det var roligt. Sen har vi ju bara en sergeant till plutonchef, medan de andra plutonerna har löjtnanter. Du kan skriva upp att de var avundsjuka. Efter det fick vi medaljer för 3 månaders prickfri tjänst i Kongo. Det var faktiskt flera som inte fick någon, tyvärr.

På onsdagen blev det lottning vilka som skulle få följa med på en patrullfärd till en del svenska missionsstationer. Tyvärr hade jag inte turen att få följa med. De skulle ta med sig mat och dela ut. Samtidigt skulle de hämta en del saker till våran bataljonspastor i Kibutsi.

I går lördag reste 5 man till E-ville [Elisabethville], och 5 man kom hit. Vi får ju inte föra in någon trupp till Katanga, så det utbyts några då och då, men vi har fått order att vara beredda på att flytta till E-ville. 

Var i Värmland var det som pappa låg inkallad??? Skriv och tala om i fall det kommit mer cigarretter till Björn! Slutar för denna gången med kära hälsningar från eran Karl Olof” 


I samband med besöket förevisades ett urval av Fredsarkivets digitala resurser, t.ex. www.utlandsveteran.se med ett antal berättelser om Sveriges insatser för fred och säkerhet samt www.fredshistoria.se där besökaren finner de digitala utställningarna Den sannolike FN-soldaten – en utställning om manlighet samt Möte med Folke Bernadotte. Besökarna från FN-veteranerna Kongo meddelade flera intressanta uppgifter om de bilder och texter som Fredsarkivet hittills har publicerat. Vi är alltid tacksamma för kompletteringar och korrigeringar av de uppgifter vi har om bilder, texter och annat material.

Folke Bernadotteakademin har varit med och stöttat produktionen av Veterankalendern. De som lyckades få tag i ett exemplar av Veterankalendern 2018, finner vice sekreterare Alf Gustafsson på decemberuppslaget. Fredsarkivet fick denna sida signerad av Alf i samband med besöket! 

Alf Gustafsson ur Veterankalendern 2018.

Alf Gustafsson ur Veterankalendern 2018.

Veterankalendern är en ideell förening vilken har sitt säte i Göteborg. Föreningens mål är att sprida kunskap om Sveriges veteraner. Arbetet är tredelat och består av intervjuer, utställningar och den fysiska kalendern. Veterankalendern porträtterar 12 stycken veteraner i autentisk utrustning från när de gjorde sin insats, med deltagare från Kongo 1961 till Mali 2017. För mer information om Veterankalendern, se denna länk. Varje bild åtföljs av en text om veteranen, och Alf Gustafsson - grundutbildad kustjägare - skriver att: ”När vi kom ner 1961 blev det en vändning i kriget när Hammarskjöld dog. Vi kom in i en ganska tuff tillvaro där nere, med många episoder och händelser. Vi var inkörda på att vi skulle vara en bevakningspluton. Men vi blev något helt annat.”

Besöket hos Fredsarkivet avslutades med en rundvandring i utställningen Försvarshögskolan 200 år. Utställningen är tillgänglig för allmänheten genom att besöka Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm. För mer information om öppettider, besök Försvarshögskolans hemsida

Fredsarkivet – en självklar digital källa och perspektivgivande plattform beträffande Sveriges insatser för fred och säkerhet