Fältartisterna

Den 13 november 2016 höll Försvarets Fältartister en jubileumsshow på Scalateatern i Stockholm för att fira att Fältartisterna firar 60 år. Konserten var också en gåva till de veteraner som genomfört utlandstjänst sedan 1956, d v s samma år som Fältartisterna bildades.

I Fredsarkivet finns bilder som veteraner tagit från de fältbesök och -konserter som olika artister gjort genom åren. Bilderna visar att besöken varit mycket uppskattade av de utsända. De har inneburit ett välkommet avbrott i vardagen och att under svåra tider få möjlighet att fokusera på något positivt. Fältartisternas engagemang har också varit ett tecken på uppskattning och respekt för de utsändas insatser. Nedan finns bilder från ett av de mer väldokumenterade besöken från Fältartisterna. Året var 1962 när Britt Damberg, Git Skiöld, Leppe Sundevall, Åke Ejemo och Jan Franzén besökte den svenska FN-bataljonen i Kongo.

Här kan du läsa mer om Försvarets Fältartister: http://www.forsvarsutbildarna.se/faltartist