Misstänkt vapensmuggling i Dilolo

117.jpg

Drygt 6 000 svenskar deltog i FN-insatsen i Kongo under den s k Kongokrisen. Insatsen varade mellan 1960 och 1964 och FN-trupperna var flera gånger utsatta för mycket hårt tryck. På senvåren 1961 fick underrättelseofficer Stig von Bayer order om att tillsammans med åtta man bege sig från Elisabethville till den kongolesiska staden Dilolo, nära gränsen mot Angola. Svenskarna skulle där för ONUC:s räkning undersöka om vapen och legoknektar smugglades från Angola till Katanga med tåg. Med sig hade man förråd för en vecka, nödvändiga vapen samt en fältradio. P g a det långa avståndet mellan Dilolo och Elisabethville kunde endast morsesignalering användas. Truppen tog in på stadens enda hotell och började dagen därpå sin rekognosering. Man upptäckte att vapen faktiskt smugglades till Katanga via Dilolo och gruppen beslöt sig för att stanna ytterligare en tid.

Då den svenska truppen efter två veckor började få problem med livsmedelsförsörjningen, försvårades situationen avsevärt. Lundastammen, som var i majoritet i detta område, var fientligt sinnade till FN p g a sina sympatier för Katangaledaren Moise Tshombe. Spänningen mellan svenskarna och lokalbefolkningen blev alltmer påtaglig och den 4 april fick truppen ett ultimatum av den lokala polischefen att lämna hotellet eller bli utsatta för en stormning.

Nedan finns de telegram redovisade, som Stig von Bayer sände från sin stab på hotellet i Dilolo till svenska bataljonen i Elisabethville. 

4/4 1961

040930 Befolkningen i Dilolo avvaktande, torde bli bråk ifall de icke önskvärda går till E-ville. För tillfället allt väl. Inga sjuka. von B.

041300 Läget skärpt. Vi får ingen mat och ingen bensin fr o m nu. Detta är order från E-ville. Vi tillgriper torrskaffning. Vi har fått order att lämna hotellet, men vägrar under alla omständigheter. von B.

041310 Erhöll ultimatum från poliskommissarien de Smet att om vi ej flyttat ut före kl 1400 skulle den lokala styrkan anfalla oss med en styrka av 70 poliser samt stamkrigare. Jag svarade att vi ej kunde ge oss iväg om vi ej fick någon annan inkvarteringsplats. Vi vidtog omedelbart försvarsåtgärder, utsåg eldställningar samt ställde ut vakt.

041330 Ultimatum från polischef här att om vi inte senast kl 1400 har flyttat ut härifrån så är den lokala styrkan beredd att anfalla oss. Vi vägrar om vi inte får annan inkvartering. von B.

041500 Polisen har fått förstärkning och håller på med uppladdning. De äro beslutna att tvinga oss härifrån. Vi försvarar oss på platsen tills vi erhåller andra order. von B.

041630 Alla stridshandlingar uppskjutna tills imorgon. von B.

041740 Ännu har inget bråk förekommit. Polisen med 70 man avvaktar nya order imorgon. Moralen är god. von B.

5/4 1961

051045 Jenakat här planerar en kupp på att avväpna oss när vi äter. Ämnar ej tolerera några dumheter. Har gett order om att öppna eld mot benen om de rusar in här. 4 man kommer alltid att vara i förläggningen. Vi äter med handgranater i fickan. Har växlat några sanningen ord med myndigheterna här, resultat får köpa bensin, får passera gränsen samt polisen lovat ingripa mot Jenakat. Vi avvaktar. von B.

051400 Avser att återvända per järnväg imorgon. Stämningen har lättat något. Det verkar som om befolkningen respekterar oss nu. Bibehåller emellertid beredskapen. von B.

051530 Ej plats för jeepen på tåget. Jag med 3 man per landsväg till E-ville. Alm med 4 man per järnväg med materiel. Order från BCK E-ville till BCK Dilolo: BCK får ej ta någon FN-personal elle FN-mtrl. Klarar säker upp problemet tills imorgon. von B.

6/4 1961

060830 Har fått tillstånd av administratören att få använda järnväg för hemtransport. Alm, samt 4 man och mtrl med tåg kl 1500. Tåget når E-ville lördag morgon. Jag och 3 man avgår när jag är säker på att BCK ej ställer till med mer trassel. Vi kör hela natten. Om allt går väl ankommer vi E-ville imorgon förmiddag. Allt lugnt. von B.

Upplösning

Tåget som de fem svenskarna reste med avgick den 6/4 kl 1245 och anlände Elisabethville den 8/4 kl 0600. Stig von Bayer och de tre svenskarna som färdades i jeepen nådde E-ville den 7/4 kl 0530 efter 15 timmars effektiv körning. Sträckan jeepen tillryggalade var 765 km. Stig von Bayers slutomdöme över truppen löd: