Utrikesdepartementets sändebud till Berlin, april 1945

Ett av de mer omfattande personarkiven i Fredsarkivet är Arne Ugglas. I hans arkiv finns brev och fotografier från alla de freds- och hjälpinsatser han tjänstgjorde i. Han deltog bl a i Saar-bataljonen 1935, i FN:s övervakningskommission i Korea 1953, han var FN-observatör i Jordanien, Syrien, Libanon och Gaza, och 1960 blev han sambandsofficer till FN-högkvarteret i Leopoldville, (nuvarande Kinshasa) i Kongo.

Under Andra världskrigets sista månader flög han UD-ärenden mellan Stockholm och Berlin en gång i veckan. Nedan finns hans nedtecknade minnen från en av dessa resor som han gjorde i april 1945.